Uz. Dr. TURGAY BURUCU

 

 

 

 

 

Doğum tarihi/yeri 28/06/1984—Milas/Muğla
İş adresi Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi /Amasya
Ev adresi Olcay Sokak 55 Evler Esma Hanım Sitesi C blok No 1
Eğitimi Bodrum Anadolu Lisesi (1998-2002)

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi (2002-2008)

Mezuniyet sonrası eğitimi Çorum İskilip Devlet Hastanesi (Zorunlu hizmet 2008-2009)

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı (2009-2013)

Yayınlar  

(1) Kadi H, Ozyurt H, Ceyhan K, Koc F, Celik A, Burucu T.

The relationship between high-density lipoprotein cholesterol and coronary collateral circulation in patients with coronary artery disease.

J Investig Med. 2012 Jun;60(5):808-12. PMID:22460232

(2) Celik A, Koc F, Kadi H, Ceyhan K, Erkorkmaz U, Burucu T, Karayakali M, Onalan O.

Relationship between red cell distribution width and echocardiographic parameters in patients with diastolic heart failure.

Kaohsiung J Med Sci. 2012 Mar;28(3):165-72.PMID:22385610

(3) Celik A, Sahin S, Koc F, Karayakali M, Sahin M, Benli I, Kadi H, Burucu T, Ceyhan K, Erkorkmaz U.

Cardiotrophin-1 plasma levels are increased in patients with diastolic heart failure.

Med Sci Monit. 2012 Jan;18(1):PMID:22207116

(4) Ceyhan K, Kadi H, Celik A, Burucu T, Koc F, Sogut E, Sahin S, Onalan O.

Angiotensin-converting enzyme DD polymorphism is associated with poor coronary collateral circulation in patients with coronary artery disease.

J Investig Med. 2012 Jan;60(1):49-55.PMID:22064603

(5)  Koc S, Aytekin M, Kalay N, Ozcetin M, Burucu T, Ozbek K, Celik A, Kadi H, Gulturk S, Koc F.

The effect of adenotonsillectomy on right ventricle function and pulmonary artery pressure in children with adenotonsillar hypertrophy.

Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012 Jan;76(1):45-8. PMID: 22000211

(6) Lütfi Bekar, Turgay Burucu, Hasan Kadı, Fatih Koç, Ataç Çelik, Köksal Ceyhan, Orhan Önalan

Yavaş koroner akım ve fragmante QRS arasındaki ilişki

Turk Kardiyololoji Derneği Arşivi 2010, Suppl 2,(S-006)

(7)-Hakan Kilci, Köksal Ceyhan, Lütfü Bekar, Turgay Burucu, Kerem Özbek, Fatih Koç, Ataç Çelik, Hasan Kadı, Orhan Önalan

Atriyal fibrilasyon hastalarında plazma adezyon molekülleri

Turk Kardiyololoji Derneği Arşivi 2010, Suppl 2, (P-022)

(8)- Ataç Çelik, Fatih Koç, Hasan Kadı, Köksal Ceyhan, Turgay Burucu, Metin Karayakalı, Orhan Önalan

Diyastolik kalp yetersizliği hastalarında alyuvar dağılım genişliği ile ekokardiyografi değişkenleri arasındaki ilişki

Turk Kardiyololoji Derneği Arşivi 2010, Suppl 2 (P-175)

(9)- Lutfu Bekar, Turgay Burucu, Hakan Kilci, İbrahim Damar, Orhan Onalan

Non-dipper hipertansiyon ve eritrosit dağılım genişliği arasındaki ilişki

Turk Kardiyololoji Derneği Arşivi 2011, Suppl 1 ( P-069)

10– Koksal Ceyhan, Hasan Kadı, Turgay Burucu, Erkan Soğut, Atac Celik, Fatih Koc,Orhan Onalan, Şemsettin Şahin

Koroner arter hastalıklı hastalarda anjiyotensini donuşturucu enzim I/D polimorfizmi ve koroner kollateral dolaşım arasındaki ilişki

Turk Kardiyololoji Derneği Arşivi 2011, Suppl 1 (P-150)

11– Hasan Kadı, Mehmet Esen, Köksal Ceyhan, Birol Özkan, Turgay Burucu, Murat Ayan,Fatih Altunkaş, Ataç Çelik, Fatih Koç, İbrahim Halil Damar, Orhan Önalan

Hipertansıyonu olan hastalarda EKG’de f QRS ile QT dispersiyonu arasında ilişki

Turk Kardiyololoji Derneği Arşivi 2012, Suppl 2 (S-091)

12– Hasan Kadı, Birol Özkan, Köksal Ceyhan, Murat Ayan, Mehmet Esen, Turgay Burucu, Ataç Çelik, Fatih Koç, Fatih Altunkaş, Orhan Önalan

Hipertansiyonu olan hastalarda EKG’ de f QRS varlığı artmış sol ventrikül kitlesi ile ilişkilidir

Turk Kardiyololoji Derneği Arşivi 2012, Suppl 1 (S-093)

13- Köksal Ceyhan, Turgay Burucu, Hasan Kadı, Ataç Çelik, Fatih Koç, Fatih Altunkaş

Daha önce miyokard enfarktüsü geçirmemiş hastalarda koroner kollateral dolaşımın T dalga değişkenliği üzerine etkisi

Turk Kardiyololoji Derneği Arşivi 2012, Suppl 1 (S-174)

14– Köksal Ceyhan, Turgay Burucu, Hasan Kadı, Ahmet Öztürk, Fatih Koç, Fatih Altunkaş,Ataç Çelik

Koroner arter hastalığı bulunmayan tip 2 diyabet hastalarında fragmente QRS sıklığı artmıştır

Turk Kardiyololoji Derneği Arşivi 2012, Suppl 1 S-177

Uzmanlık tezi Sıçanlarda  Doksorubisinin Tetiklediği  Kardiyotoksisitenin Önlenmesinde Nebivolol ve Atorvastatinin  Kardiyoprotektif  Etkisinin Araştırılması

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Tokat 2013

(Tez Danışmanı: Doç Dr Ataç ÇELİK)

İlgi alanları İnvaziv Kardiyoloji

 

 

Copyright 2023